donderdag 23 april 2020

Update: schoolorganisatie vanaf maandag 20 april 2020

Beste ouder(s)

Zoals u weet van overheidswege uit blijven de scholen nog gesloten t.e.m. zondag 3 mei.In tegenstaande tot voor de paasvakantie starten we vanaf maandag 20 april met pre-teaching, hieromtrent ontvangt u de nodige info van de klasleerkracht via e-mail.

De principes omtrent opvang zijn echter niet gewijzigd:- Hou kinderen zo veel mogelijk thuis! Het principe is: ouders die thuiswerken, vangen hun kind thuis op! - Kinderen van wie de ouder(s) een job in een cruciale sector (zorg, veiligheid, voedingsnijverheid, distributie ...) uitoefenen hebben niet de mogelijkheid om thuis te werken. De school blijft nog steeds in opvang voorzien van die kinderen.Bij twijfel omtrent uw werksituatie kan u steeds de directie contacteren.


Wat bieden wij dus nog aan?* ochtend- en avondopvang (cfr tijdens de gewone schooldagen) * opvang tijdens de lesuren* opvang tussen de middag voor de kinderen die op school eten (iedereen brengt boterhammen mee!)


AANDACHT: de voorziene vrije dag van donderdag 30 april wordt geannuleerd dit schooljaar. D.w.z. dat kinderen die op die dag zonder opvang zitten toch naar school kunnen komen!

Het is mogelijk dat we aan dit aanbod moeten bijsturen in de loop van de komende dagen. Hou daarvoor zeker deze website in de gaten. 


We rekenen op jullie gezond verstand om de maatregelen voor de komende periode verder op te volgen zodat het virus zich zo min mogelijk kan verspreiden.


0 reacties :

Jaarthema 2021-2022

Jaarthema 2021-2022

Brieven ouders

Verloren voorwerpen

Info en brochures externen

Wij zijn een kraantjeswaterschool!

Inschrijvingen schooljaar 2022-2023

Inschrijven geboortejaar 2020
Na de herfstvakantie start de voorrangsregeling voor de broers/zusjes die geboren zijn in 2020. Deze voorrangsperiode loopt tot 7 maart 2022. De inschrijvingen staan vanaf 7 maart open voor iedereen.


Gelieve in de voormiddag tijdens de schooluren langs te komen of voorafgaand een afspraak te maken.


Instapdatum berekenen kan via de volgende site: https://www.onderwijs.vlaanderen.be/bereken-de-instapdatum-voor-je-kleuter

KALENDER

Mogelijk gemaakt door Blogger.

SCHOOLMENU

Blog Archive

Schoolinfo

VBS Heilig Hart
Tuinstraat 21
8530 HARELBEKE
056 72 43 45
info@vbsheilighart.be
directie@vbsheilighart.be

CLB