maandag 30 maart 2020

Paasvakantie

Beste ouder(s)

De minister van onderwijs heeft een oproep gedaan aan het onderwijspersoneel om vrijwillig tijdens de paasvakantie noodopvang te voorzien in de scholen.
Het is namelijk van het grootste belang dat de samenstelling van bestaande groepen kinderen (de zogenaamde ‘contactbubbels’) ook bij de opvang in de paasvakantie zo gelijk mogelijk blijft. Dat biedt groepsbescherming én creëert groep-immuniteit.
Het personeel van onze school neemt ook hierin zijn verantwoordelijkheid! 

De principes omtrent opvang blijven echter dezelfde:
1. Hou kinderen zo veel mogelijk thuis! Het principe is: ouders die thuiswerken, vangen hun kind thuis op. 
2. Kinderen van wie de ouder(s) een job in een cruciale sector (zorg, veiligheid, voedingsnijverheid, distributie ...) uitoefenen hebben niet de mogelijkheid om thuis te werken. Ze nemen nu de zorg op van zieken en mensen die hulp nodig hebben, zorgen ervoor dat iedereen naar de winkel kan ...
De school blijft dus tijdens de paasvakantie in opvang voorzien voor die kinderen. Bij twijfel hieromtrent kan u steeds de directie contacteren.

Wat bieden wij aan in de paasvakantie?
ochtendopvang van 7u-8u30 in de Kleine Ark (volgens de bestaande vergoeding: € 0,80/begonnen half uur)
o GRATIS opvang tijdens de lesuren (8u30 tot 11u40 en van 13u15 tot 16u op vrijdag tot 15u) door vrijwillige leerkrachten; let op: er wordt NIET aan schoolse opdrachten gewerkt, de focus ligt op sport & spel
avondopvang van 16u00-18u15 in de Kleine Ark (volgens de bestaande vergoeding van € 0,80 per begonnen half uur)/op vrijdag van 15u tot 18u15 in de  Kleine Ark.
o op woensdag enkel tot 11u40 (middagopvang wel mogelijk via de Kleine Ark!)

AANDACHT
- kinderen die tussen de middag op school blijven, brengen hun boterhammen mee! (middagopvang is volgens de bestaande vergoeding: € 1,60/middag).
- op paasmaandag, 13 april, is de school gesloten: geen opvang dus!
-  alle opvang (voor-, middag- en naschoolse opvang) wordt door school gefactureerd.


We rekenen op jullie gezond verstand om de maatregelen voor de komende periode op te volgen zodat het virus zich zo min mogelijk kan verspreiden.


Indien reeds mogelijk volgens de eigen planning, graag een seintje indien u gebruik wenst te maken van de opvang in de Paasvakantie. We stellen ons natuurlijk flexibel op omdat we ook beseffen dat velen hun werkrooster voor de vakantie nog niet weten... dus geen probleem indien er nog wijzigingen zouden gebeuren...

Alvast hartelijk dank

Ik wens jullie veel goeie moed en een goede gezondheid toe!

0 reacties :

Jaarthema 2021-2022

Jaarthema 2021-2022

Brieven ouders

Verloren voorwerpen

Info en brochures externen

Wij zijn een kraantjeswaterschool!

Inschrijvingen schooljaar 2022-2023

Inschrijven geboortejaar 2020
Na de herfstvakantie start de voorrangsregeling voor de broers/zusjes die geboren zijn in 2020. Deze voorrangsperiode loopt tot 7 maart 2022. De inschrijvingen staan vanaf 7 maart open voor iedereen.


Gelieve in de voormiddag tijdens de schooluren langs te komen of voorafgaand een afspraak te maken.


Instapdatum berekenen kan via de volgende site: https://www.onderwijs.vlaanderen.be/bereken-de-instapdatum-voor-je-kleuter

KALENDER

Mogelijk gemaakt door Blogger.

SCHOOLMENU

Blog Archive

Schoolinfo

VBS Heilig Hart
Tuinstraat 21
8530 HARELBEKE
056 72 43 45
info@vbsheilighart.be
directie@vbsheilighart.be

CLB