woensdag 19 maart 2014

Cakejes bakken voor 'Broederlijk Delen'


De leerlingen van het vijfde leerjaar bakten cakejes voor Broederlijk Delen. Daarvoor trokken we naar het secundair. Samen met leerlingen van het derde en vierde middelbaar bakten we wel 400 cakejes. Nadien verkochten we ze deur aan deur. In totaal hadden we een winst van € 90 . Het was een leuke en leerzame activiteit en ... de cakejes waren superlekker. Met dank aan de leerkrachten en leerlingen van het Guldensporencollege.

0 reacties :

OPB 2019

KALENDER

SCHOOLMENU

INSCHRIJVINGEN SCHOOLJAAR 2018-2019

De voorrangsperiode voor broers en/of zussen alsook kinderen personeel van het geboortejaar 2016, is gestart op maandag 6 november 2017. Inschrijvingen kunnen enkel plaats vinden na telefonische afspraak met het secretariaat of de directie.

Kinderen van dit geboortejaar die niet van deze voorrangsperiode genieten, kunnen pas ingeschreven worden vanaf de eerste schooldag van maart. Onze inschrijvingen starten op maandag 5 maart 2018, vanaf 8u00. Hiervoor wordt er ook best een afspraak gemaakt met het secretariaat of de directie. Er is ook nog een info-avond op dinsdag 6 februari 2018 van 17u30 tot 19u30.

ZOEKEN

Mogelijk gemaakt door Blogger.

Blog Archive