donderdag 15 maart 2012

Speelweide voor iedereen

Naar aanleiding van het bericht i.v.m. de samenwerking met het kinderdagverblijf kwamen er enkele vragen binnen. Daarom wil ik met de volgende aanvulling de boodschap vervolledigen.

Onze speelweide zal steeds kunnen gebruikt worden door zowel de school als het kinderdagverblijf. Dat wil zeggen dat alle kleuters en leerlingen bij mooi weer samen volop zullen genieten en spelen op onze speelweide zoals dat nu reeds het geval is.
Pas wanneer het weer het niet toelaat om buiten te spelen, zullen de kinderen binnen blijven enerzijds in de zaal van het kinderdagverblijf (kleuters) en anderzijds in onze turnzaal (leerlingen).
Zo zorgen we ervoor dat er kleinere groepjes zijn tijdens de naschoolse opvang met meer begeleiders. Op die manier kunnen we betere zorg en begeleiding bieden voor klein en groot.

Ook de opvangvergoeding blijft hetzelfde.

Mochten er nog bijkomende vragen zijn, kunt u deze steeds stellen door een mail te sturen naar: info@vbsheilighart.be.


Zie vorig bericht: Samenwerking kinderdagverblijf

0 reacties :

OPB 2019

KALENDER

SCHOOLMENU

INSCHRIJVINGEN SCHOOLJAAR 2018-2019

De voorrangsperiode voor broers en/of zussen alsook kinderen personeel van het geboortejaar 2016, is gestart op maandag 6 november 2017. Inschrijvingen kunnen enkel plaats vinden na telefonische afspraak met het secretariaat of de directie.

Kinderen van dit geboortejaar die niet van deze voorrangsperiode genieten, kunnen pas ingeschreven worden vanaf de eerste schooldag van maart. Onze inschrijvingen starten op maandag 5 maart 2018, vanaf 8u00. Hiervoor wordt er ook best een afspraak gemaakt met het secretariaat of de directie. Er is ook nog een info-avond op dinsdag 6 februari 2018 van 17u30 tot 19u30.

ZOEKEN

Mogelijk gemaakt door Blogger.

Blog Archive