Jarig in 2LA - wat u nog niet zag

Gelukkig hebben we van elk van de klas de verjaardag gevierd. Dit ging steeds gepaard met het opzetten van de kroon, op de stoel staan om enkele liedjes te zingen met de klas, een koekje uitdelen, het verjaardagskaartje rondgeven en een filmpje kiezen. Van iedereen werd ook een foto genomen, alé dat dacht juf toch... Jammergenoeg zijn er enkelen tussen de mazen van het net gekropen en is er geen foto genomen met de minionkroon. Toch wil ik nog alle jarigen waarvan geen foto voorhanden is, als de jarigen van wie nog geen foto gepubliceerd werd nog eens vermelden. Lore 25/09/2021
Fenne     19/11/2021               Rayan     04/12/2021                Angelika     14/01/2022
Gilles     27/02/2022               Yassin     07/03/2022                Audrey        05/05/2022
Amélie   14/05/2022               Léander  26/05/2022                Ruben          28/05/2022
Lente      12/06/2022               Aylin      18/06 /2022               Jack             21/06/2022
Juna        23/06/2022               Milan     25/06/2022                Insaf            30/07/2022
Elishia    07/08/2022
Van enkele kinderen is er geen foto genomen toen we de verjaardag vierden in de klas.
Lore, Gilles,Audrey,Elishia en Insaf, van jullie hebben we geen foto met jullie kroon.        
      

Diploma's in de Dolfijntjesklas


 Op de laatste dag van het schooljaar hadden wij nog een leuk feestje in de Dolfijntjesklas.

Iedereen was trots om zijn eigen kleuterdiploma in ontvangst te nemen !

Over iedereen werd nog eens verteld hoe goed ze wel zijn in iets, bouwen, tekenen, puzzelen,

sporten, ... en als laatste volgden natuurlijk nog de foto's van de vriendengroepen.

Proficiat aan allen en veel succes in het eerste leerjaar ! Juf.Mieke & Juf.Delphine

Jaarthema 2022-2023

Jaarthema 2022-2023

Ontbijtpakketten

Inschrijvingen schooljaar 2022-2023

Inschrijven geboortejaar 2020
Na de herfstvakantie start de voorrangsregeling voor de broers/zusjes die geboren zijn in 2020. Deze voorrangsperiode loopt tot 7 maart 2022. De inschrijvingen staan vanaf 7 maart open voor iedereen.


Gelieve in de voormiddag tijdens de schooluren langs te komen of voorafgaand een afspraak te maken.


Instapdatum berekenen kan via de volgende site: https://www.onderwijs.vlaanderen.be/bereken-de-instapdatum-voor-je-kleuter

KALENDER

Mogelijk gemaakt door Blogger.

Blog Archive

Wij zijn een kraantjeswaterschool!

CLB