vrijdag 12 februari 2021

Hongerdoek: wie wilt meehelpen door in de krokusvakantie een tekening te maken?

Een hongerdoek is een doek dat in de vasten werd getoond aan de mensen in de kerk. Vroeger ging het over het leven van Jezus en vooral over zijn moeilijke momenten. De laatste 30 jaar heeft men ook veel zulke doeken gemaakt met ofwel verhalen uit de Bijbel of met tekeningen over mensen die vandaag het ook moeilijk hebben of tekeningen over mensen die veel gedaan hebben voor mensen in nood.

Zo een doek willen wij ook maken met tekeningen van jullie. Zo zullen we een collage maken op de eerste bladzijden van het weekblad “kerk en leven”.

 Wat kun je tekenen?
Je kunt een tekening maken over Jezus die het zelf moeilijk heeft of over Jezus die mensen helpt. Ik geef enkele voorbeelden: Jezus die wordt opgepakt, op de Olijfberg, of die het kruis moet dragen of Jezus aan het kruis…

Verhalen van Jezus die mensen helpt: iemand die lam is, een ziek kind, een bedelaar langs de weg, iemand die blind is, Zacheüs in de boom, Jezus die bij de tollenaars eet… Er zijn heel veel andere verhalen. 

Je kunt een tekening maken over andere verhalen uit de Bijbel.
De mensen in Egypte, de uittocht uit Egypte, de Israëlieten die door de Rietzee gaan, de honger in de woestijn, het krijgen van de 10 geboden… of vele andere…
De ark van Noach, Jona in de grote vis, …

Je kunt een tekening maken over mensen die vandaag het moeilijk hebben. Dat kunnen mensen zijn die ver van ons leven, maar het kan ook over mensen gaan die het dichter bij ons het moeilijk hebben.
Mensen ver weg: in oorlog, vluchtelingen, in vluchtelingenkampen, arme boeren…
Dichtbij: iemand die ziek is, die arm is, die eenzaam is, die gepest wordt, die verdriet heeft…

Wil jij meedoen?

Vanuit de redactie van Kerk en Leven

0 reacties :

Jaarthema 2021-2022

Jaarthema 2021-2022

Brieven ouders

Verloren voorwerpen

Info en brochures externen

Wij zijn een kraantjeswaterschool!

Inschrijvingen schooljaar 2022-2023

Inschrijven geboortejaar 2020
Na de herfstvakantie start de voorrangsregeling voor de broers/zusjes die geboren zijn in 2020. Deze voorrangsperiode loopt tot 7 maart 2022. De inschrijvingen staan vanaf 7 maart open voor iedereen.


Gelieve in de voormiddag tijdens de schooluren langs te komen of voorafgaand een afspraak te maken.


Instapdatum berekenen kan via de volgende site: https://www.onderwijs.vlaanderen.be/bereken-de-instapdatum-voor-je-kleuter

KALENDER

Mogelijk gemaakt door Blogger.

SCHOOLMENU

Blog Archive

Schoolinfo

VBS Heilig Hart
Tuinstraat 21
8530 HARELBEKE
056 72 43 45
info@vbsheilighart.be
directie@vbsheilighart.be

CLB