maandag 16 maart 2020

Update schoolorganisatie vanaf dinsdag 17 maart

Beste ouder(s)

Zoals u weet zijn van overheidswege alle lessen vanaf vandaag, maandag 16 maart, opgeschort tot en met vrijdag 3 april.

De school voorziet momenteel in opvang voor kinderen waarbij de ouders geen enkele mogelijkheid hiertoe hebben!


AANDACHT : de voorziene pedagogische dag (vrijdag 27 maart) wordt geannuleerd dit schooljaar. D.w.z. dat kinderen die op die dag zonder opvang zitten toch naar school kunnen komen!

Wat bieden wij dus nog aan?
o ochtend- en avondopvang volgens de normale uren en plaats
o opvang tijdens de lesuren
o warm eten op school of boterhammen meebrengen


Ter info: 
1)  Rijen 's middags en 's avonds worden geannuleerd. Gelieve dus uw zoon/dochter op te halen op school.
2) voor de leerlingen van het lager die naar de opvang op school komen, vragen wij om de werkbundels, die de leerkrachten meegegeven hebben vorige week vrijdag, mee te brengen. In de voormiddag kunnen de leerlingen hieraan werken.

Het is mogelijk dat we dit aanbod moeten bijsturen in de loop van de komende dagen. Ik blijf jullie op de hoogte houden via mail/website. 

We rekenen op jullie gezond verstand om de maatregelen voor de komende periode op te volgen zodat het virus zich zo min mogelijk kan verspreiden.
  


0 reacties :

Jaarthema 2021-2022

Jaarthema 2021-2022

Brieven ouders

Verloren voorwerpen

Info en brochures externen

Wij zijn een kraantjeswaterschool!

Inschrijvingen schooljaar 2022-2023

Inschrijven geboortejaar 2020
Na de herfstvakantie start de voorrangsregeling voor de broers/zusjes die geboren zijn in 2020. Deze voorrangsperiode loopt tot 7 maart 2022. De inschrijvingen staan vanaf 7 maart open voor iedereen.


Gelieve in de voormiddag tijdens de schooluren langs te komen of voorafgaand een afspraak te maken.


Instapdatum berekenen kan via de volgende site: https://www.onderwijs.vlaanderen.be/bereken-de-instapdatum-voor-je-kleuter

KALENDER

Mogelijk gemaakt door Blogger.

SCHOOLMENU

Blog Archive

Schoolinfo

VBS Heilig Hart
Tuinstraat 21
8530 HARELBEKE
056 72 43 45
info@vbsheilighart.be
directie@vbsheilighart.be

CLB