maandag 30 maart 2020

Paasvakantie

Beste ouder(s)

De minister van onderwijs heeft een oproep gedaan aan het onderwijspersoneel om vrijwillig tijdens de paasvakantie noodopvang te voorzien in de scholen.
Het is namelijk van het grootste belang dat de samenstelling van bestaande groepen kinderen (de zogenaamde ‘contactbubbels’) ook bij de opvang in de paasvakantie zo gelijk mogelijk blijft. Dat biedt groepsbescherming én creëert groep-immuniteit.
Het personeel van onze school neemt ook hierin zijn verantwoordelijkheid! 

De principes omtrent opvang blijven echter dezelfde:
1. Hou kinderen zo veel mogelijk thuis! Het principe is: ouders die thuiswerken, vangen hun kind thuis op. 
2. Kinderen van wie de ouder(s) een job in een cruciale sector (zorg, veiligheid, voedingsnijverheid, distributie ...) uitoefenen hebben niet de mogelijkheid om thuis te werken. Ze nemen nu de zorg op van zieken en mensen die hulp nodig hebben, zorgen ervoor dat iedereen naar de winkel kan ...
De school blijft dus tijdens de paasvakantie in opvang voorzien voor die kinderen. Bij twijfel hieromtrent kan u steeds de directie contacteren.

Wat bieden wij aan in de paasvakantie?
ochtendopvang van 7u-8u30 in de Kleine Ark (volgens de bestaande vergoeding: € 0,80/begonnen half uur)
o GRATIS opvang tijdens de lesuren (8u30 tot 11u40 en van 13u15 tot 16u op vrijdag tot 15u) door vrijwillige leerkrachten; let op: er wordt NIET aan schoolse opdrachten gewerkt, de focus ligt op sport & spel
avondopvang van 16u00-18u15 in de Kleine Ark (volgens de bestaande vergoeding van € 0,80 per begonnen half uur)/op vrijdag van 15u tot 18u15 in de  Kleine Ark.
o op woensdag enkel tot 11u40 (middagopvang wel mogelijk via de Kleine Ark!)

AANDACHT
- kinderen die tussen de middag op school blijven, brengen hun boterhammen mee! (middagopvang is volgens de bestaande vergoeding: € 1,60/middag).
- op paasmaandag, 13 april, is de school gesloten: geen opvang dus!
-  alle opvang (voor-, middag- en naschoolse opvang) wordt door school gefactureerd.


We rekenen op jullie gezond verstand om de maatregelen voor de komende periode op te volgen zodat het virus zich zo min mogelijk kan verspreiden.


Indien reeds mogelijk volgens de eigen planning, graag een seintje indien u gebruik wenst te maken van de opvang in de Paasvakantie. We stellen ons natuurlijk flexibel op omdat we ook beseffen dat velen hun werkrooster voor de vakantie nog niet weten... dus geen probleem indien er nog wijzigingen zouden gebeuren...

Alvast hartelijk dank

Ik wens jullie veel goeie moed en een goede gezondheid toe!
zondag 29 maart 2020

Eerste communie en vormsel uitgesteld!

Zonet vernomen we van bisschop Lode Aerts dat de eerste communie alsook het vormsel voor de kinderen uit onze school, voorzien in het derde trimester, dit schooljaar niet meer kan plaatsvinden.We hopen u zo snel mogelijk de vervangende tijdstippen hiervoor, die pas plaats zullen vinden in het volgend schooljaar, door te geven.

Meer info in het filmpje hieronder van bisschop Lode Aerts:

donderdag 19 maart 2020

Update: schoolorganisatie vanaf maandag 23 maart!

Beste ouder(s)

Zoals u weet zijn van overheidswege alle lessen opgeschort. We blijven wel opvang voorzien!


-  Hou kinderen zo veel mogelijk thuis! Het principe is: ouders die thuiswerken, vangen hun kind thuis op
-  Kinderen van wie de ouder(s) een job in een cruciale sector (zorg, veiligheid, voedingsnijverheid, distributie ...) uitoefenen hebben niet de mogelijkheid om thuis te werken. Ze nemen nu de zorg op van zieken en mensen die hulp nodig hebben, zorgen ervoor dat iedereen naar de winkel kan ...Het is daarom letterlijk van levensbelang dat hun kinderen op school worden opgevangen. De school voorziet dus in opvang voor die kinderen.


=> Bij twijfel hieromtrent kan u steeds de directie contacteren.

AANDACHT: de voorziene vrije dag van vrijdag 27 maart wordt geannuleerd dit schooljaar. D.w.z. dat kinderen die op die dag zonder opvang zitten toch naar school kunnen komen!


Wat bieden wij dus nog aan?

o ochtend- en avondopvang volgens de normale uren
o opvang tijdens de lesuren
o opvang tussen de middag voor de kinderen die op school eten

AANDACHT: vanaf maandag 23 maart kan er dus GEEN WARME MAALTIJD meer bekomen worden op school. Iedereen moet dus zijn boterhammen meebrengen!


Het is mogelijk dat we aan dit aanbod moeten bijsturen in de loop van de komende dagen. Hou daarvoor zeker deze website in de gaten. 
We rekenen op jullie gezond verstand om de maatregelen voor de komende periode op te volgen zodat het virus zich zo min mogelijk kan verspreiden.
maandag 16 maart 2020

Update schoolorganisatie vanaf dinsdag 17 maart

Beste ouder(s)

Zoals u weet zijn van overheidswege alle lessen vanaf vandaag, maandag 16 maart, opgeschort tot en met vrijdag 3 april.

De school voorziet momenteel in opvang voor kinderen waarbij de ouders geen enkele mogelijkheid hiertoe hebben!


AANDACHT : de voorziene pedagogische dag (vrijdag 27 maart) wordt geannuleerd dit schooljaar. D.w.z. dat kinderen die op die dag zonder opvang zitten toch naar school kunnen komen!

Wat bieden wij dus nog aan?
o ochtend- en avondopvang volgens de normale uren en plaats
o opvang tijdens de lesuren
o warm eten op school of boterhammen meebrengen


Ter info: 
1)  Rijen 's middags en 's avonds worden geannuleerd. Gelieve dus uw zoon/dochter op te halen op school.
2) voor de leerlingen van het lager die naar de opvang op school komen, vragen wij om de werkbundels, die de leerkrachten meegegeven hebben vorige week vrijdag, mee te brengen. In de voormiddag kunnen de leerlingen hieraan werken.

Het is mogelijk dat we dit aanbod moeten bijsturen in de loop van de komende dagen. Ik blijf jullie op de hoogte houden via mail/website. 

We rekenen op jullie gezond verstand om de maatregelen voor de komende periode op te volgen zodat het virus zich zo min mogelijk kan verspreiden.
  


vrijdag 13 maart 2020

Schoolorganisatie vanaf maandag 16 maart 2020

Beste ouder(s)

Van overheidswege worden de lessen vanaf maandag 16 maart opgeschort. Er mogen dus geen lessen gegeven worden. Dit tot en met vrijdag 3 april.

De school zal voorzien in opvang voor:- kinderen waarvan de ouders in de zorg en veiligheidsdiensten werken- kinderen die enkel bij grootouders, die tot een risicogroep behoren, terecht kunnen

Wat bieden wij maandag nog aan?Alles (behalve les) wat we op een gewone dag ook aanbieden voor de kinderen die geen opvang hebben:o ochtend- en avondopvango opvang tijdens de lesureno warm eten of boterhammen meebrengeno rijen naar huis

Het is mogelijk dat we aan dit aanbod moeten bijsturen in de loop van volgende week. Hou daarvoor zeker de website van de school van uw kind in de gaten. 


Let op: op de pedagogische studiedag, vrijdag 27 maart, is de school volledig gesloten.
 
We rekenen op jullie gezond verstand om de maatregelen voor de komende periode op te volgen zodat het virus zich zo min mogelijk kan verspreiden.


donderdag 12 maart 2020

Netbal zesde leerjaar

De leerlingen van het zesde hebben een sportieve dag achter de rug.
Iedereen zette zijn beste beentje voor tijdens het netbaltornooi.
Zowel een groepje meisjes, als een groepje jongens zette zich in voor de bekerfinale.
De jongens hebben de beker nipt gemist. Na een hele spannende wedstrijd hebben de meisjes deze kunnen bemachtigen!

Proficiat aan iedereen voor hun grote inzet!
Klik op de foto om het album te bekijken.


Update maatregelen corona virus

Vanaf vandaag gelden er nieuwe richtlijnen voor de hele bevolking. Die gaan verder dan de bestaande individuele hygiënische voorzorgsmaatregelen. De federale overheid wil zo kwetsbare groepen beschermen en de juiste zorg voor hen garanderen

De algemene richtlijnen zijn: vermijd situaties waarbij veel mensen samenkomen en verminder contacten tussen een mogelijke besmette persoon en gezonde personen


Nu is volgens virologen het moment om op deze manier samen de verspreiding van het Corona-virus in te dijken. De maatregelen gelden minstens 1 maand, met herziening op 31 maart.   


Wat betekenen deze richtlijnen voor onze school? 
Als basisprincipe geldt: volwassenen en externen die niet op school moeten zijn houden we uit de school en we beperken het contact tussen kinderen en volwassenen. Dat moet vooral de kwetsbare groepen beschermen. 
De komende weken zal onze school zich daarom beperken tot haar kerntaak: lesgeven en de daarmee samenhangende essentiële taken.  Zwemmen en eendaagse uitstappen in open lucht kunnen wel plaats vinden.


Wat kan je als ouder doen?
Bescherm grootouders die tot de risicogroep behoren:
Bekijk of je alternatieven vindt voor het brengen en afhalen van je kind naar school, zodat zij dit niet moeten doen.
Als je kind ziek is, laat het dan niet opvangen door de grootouders. 


Als ouder blijf je de eerder gecommuniceerde preventieve maatregelen verder toepassen.  Je vindt ze via de volgende link: Informatie over het Corona-virus voor ouders  

Toneelvoorstelling 'Ik wist niet dat dit dat was'

Op maandag werden we met het eerste leerjaar uitgenodigd bij de gezusters Kunst.
Nadat we Mondriaans rechte rijen gevormd hadden, mochten we meestappen als gotische kerken uit het begin van de Franse Revolutie. Speciale dames, die gezusters.
Ze nodigden ons uit om een kijkje te nemen in hun speciale kijkdozen en daarna oefenden we onze kunstfronsen en kunstverbazingen.
De gezusters beloofden om voor ons het 'hettigste' kunstwerk te maken.
Ze stelden ons zeker niet teleur! Veel kijkplezier!Foto's toneelvoorstelling 'Ik wist niet dat dit dat was'


donderdag 5 maart 2020

Gezond ontbijt op school !


Op woensdagmorgen werden de oudste kleuters op een lekker ontbijt getracteerd !
De studenten van het Guldensporencollege kwamen in onze refter een gezonde
start van de dag klaarzetten ! Lekkere boterhammen werden gesmeerd met confituur
of kaas, we kregen lekkere fruityoghurt en sinaasappeltjes, ... en om te drinken was er
frisse melk of water ! Het heeft de kleuters echt gesmaakt ! HARTELIJK DANK !!!
dinsdag 3 maart 2020

Er zijn signalen van besmetting met het coronavirus in andere scholen. Wat betekent dit voor onze school?

Beste ouders, 

Onderstaande brief kregen we van de overheid rond het coronavirus.
Er is geen enkele reden tot paniek. Wij volgen de instructies die we van de overheid krijgen goed op.
Meer info kan je hieronder lezen:

Er zijn signalen van besmetting met het coronavirus in Vlaamse scholen.
De besmette personen krijgen de nodige verzorging. Het Agentschap Zorg en Gezondheid is bezig met het contactonderzoek. Dat gaat na met wie een besmette persoon allemaal contact heeft gehad. Afhankelijk van verschillende parameters (o.a. de duur en de intensiteit van een contact) neemt men de nodige maatregelen.
Wat verandert deze besmetting voor onze school?
Voor onze school verandert er niets: dezelfde richtlijnen blijven van kracht en sluiting is niet aan de orde.
Welke richtlijnen?
We blijven waakzaam voor ziektesymptomen bij leerlingen en personeel. Leerlingen en personeel zonder ziektesymptomen komen naar school.
De school volgt de richtlijnen van de overheid. Mocht je kind op school ziek worden, dan wordt het uit de klas verwijderd en worden de ouders opgebeld. Contacteer dan je huisarts en vraag een huisbezoek of een afspraak buiten de consultatie-uren. Indien er na onderzoek wordt vastgesteld dat het om een coronabesmetting gaat, zal de huisarts het team Infectieziektebestrijding en Vaccinatie van het Agentschap Zorg en Gezondheid verwittigen, die dan nagaat welke maatregelen er moeten worden genomen in school.
Wat kan je als ouder doen?
Preventieve maatregelen blijven toepassen
Het coronavirus is niet erger dan een normale wintergriep. Er worden wel meer mensen ziek omdat het een nieuw virus is. Ons lichaam heeft er nog geen antistoffen tegen ontwikkeld. Virussen verspreiden zich vooral via de handen. Om het risico op besmetting in te perken, op school en thuis, is het belangrijk om de preventiemaatregelen blijvend toe te passen:
·       Was regelmatig en grondig (40 à 60 sec.) je handen. Leer je kind de handen met water en zeep te wassen en doe dat ook zelf. Speciale wasgels zijn niet nodig, gewone zeep volstaat.
·       Moet jij of jouw kind hoesten? Doe dat in een papieren zakdoekje of in de binnenkant van de ellebogen.
·       Gebruik papieren zakdoekjes bij het niezen of snuiten en gooi ze weg in een afsluitbare vuilbak.
·       Vermijd handen en kussen  geven.
·       Vermijd nauw contact met zieke personen.
·       Raak je gezicht zo weinig mogelijk aan met je handen.
·       Een mondmasker dragen op school heeft geen enkele zin.
Krijgt je kind (of jijzelf) koorts, keelpijn, hoofdpijn en begint het te hoesten? Dan is thuisblijven de boodschap. Raadpleeg een huisarts. Hij kan de situatie beoordelen en de gepaste maatregelen nemen.
Je kind is ongewettigd afwezig als je het laat thuisblijven zonder dat het ziektesymptomen heeft.
Praat met je kind over corona
Ook kinderen zijn ongerust nu het coronavirus constant in de media is. Ze horen, zien en lezen net zo goed het nieuws als volwassenen. 5 tips om het gesprek met je kind aan te gaan:
1 Luister vooral
Elk kind is anders en gaat op zijn eigen manier met heftig nieuws om. Stel daarom vragen en laat je kind vooral zelf vertellen. Wat heeft het gezien, gehoord en gelezen? Wat vindt het ervan? Vertrek ook vanuit de behoeftes van je kind: wil het praten, wil het vooral meer informatie, met zijn gevoelens aan de slag, of het laten bezinken?
2 Geef emoties een plek
Het is logisch dat kinderen angstig, onrustig of wantrouwig zijn. En het is belangrijk dat ze die gevoelens kunnen uiten. Dat kan door over het nieuws te praten, te tekenen of te schrijven. Dat helpt kinderen om hun indrukken te verwerken. Je hoeft je eigen emoties niet te verstoppen, maar het is wel belangrijk dat je ze meteen ook duidt.
3 Benadruk de zeldzaamheid
Leg uit dat een dergelijke epidemie niet vaak voorkomt, en dat het net daarom groot nieuws is waarover iedereen praat. Net zoals een natuurramp, een bizar ongeluk of een aanslag. Dat inzicht helpt je kind om de omvang van de gebeurtenissen te plaatsen.
4 Blijf bij de feiten
Kinderen zijn nieuwsgierig en willen vaak heel praktische dingen weten. Beantwoord alleen de vragen die je kind stelt. Geef eerlijke antwoorden. Maak het niet dramatischer dan het is, maar ook niet minder erg. Vermijd te complexe verklaringen die je kind nog meer angst en verwarring kunnen bezorgen.
Grijp ook de kans aan om je kind te wijzen op hoaxes. Foutieve verhalen en gemanipuleerde beelden doen de ronde. Websites zoals snopes.com en hoaxmelding.nl helpen je om die te ontmaskeren.
5 Benoem ook positieve dingen
Vertel dat overheden wereldwijd maatregelen nemen, en dat hulpverleners klaar staan om de zieken op te vangen en verdere besmetting in te dijken. 

Meer informatie?
·       Algemene info en veelgestelde vragen: www.info-coronavirus.be.
·       Heb je nog een vraag? Bel 0800 14689 of mail info-coronavirus@health.fgov.be.
·       Extra informatie voor ouders op https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/coronavirus-voor-ouders

Auteurslezing RIET WILLE

Omdat het de kinderjeugdboekenweek is, mochten we vandaag langsgaan in de bieb van Harelbeke. Daar zat een echte auteur op ons te wachten. Riet Wille schrijft boeken voor beginnende lezertjes vol met verhalen, moppen, raadsels en gedichten die de kinderen uit het eerste leerjaar zelf al kunnen lezen. Riet Wille vertelde ons hoe ze een boek maakt, hoe ze verhalen verzint, hoe een boekenfabriek werkt, ... Ze las ook voor uit haar verhalenboeken en gedichtenbundels. We mochten haar raadsels proberen raden en we mochten zelfs een stukje uit één van haar boeken uitbeelden. We vonden het heel fijn! Kijk maar mee.


Jaarthema 2022-2023

Jaarthema 2022-2023

Ontbijtpakketten

Inschrijvingen schooljaar 2022-2023

Inschrijven geboortejaar 2020
Na de herfstvakantie start de voorrangsregeling voor de broers/zusjes die geboren zijn in 2020. Deze voorrangsperiode loopt tot 7 maart 2022. De inschrijvingen staan vanaf 7 maart open voor iedereen.


Gelieve in de voormiddag tijdens de schooluren langs te komen of voorafgaand een afspraak te maken.


Instapdatum berekenen kan via de volgende site: https://www.onderwijs.vlaanderen.be/bereken-de-instapdatum-voor-je-kleuter

KALENDER

Mogelijk gemaakt door Blogger.

Blog Archive

Wij zijn een kraantjeswaterschool!

CLB