zondag 5 maart 2017

Dikke truiendag: ACTIE!

Op Dikke truiendag, vrijdag 17 februari spraken we met de leerlingen af om gedurende de eerste week na de krokusvakantie ook een actie te doen ten voordele van het milieu. Veel kinderen droegen toen een dikke trui en toonden daarmee dat ze zich voor het milieu willen inzetten.
U kan hiervan nog een foto zien. Proficiat aan wie de moeite deed om de trui te versieren. 

Vanaf morgen, maandag 6 maart tot en met vrijdag 10 maart loopt onze actie voor het milieu.  
Hieronder ook nogmaals de brief die de kinderen net voor de krokusvakantie meekregen in verband met de koekenpapiertjes. 

Beste ouders,

In het kader van de talenten op school werken we tijdens de maand maart rond ‘Natuureiland’. Een belangrijk element hierbij is afval.
Omdat we merken dat heel wat kinderen koeken meebrengen in een papiertje willen wij hier tijdens de week van 6 tot 10 maart extra aandacht aan besteden.
Gedurende één week zullen we ons best doen om koeken mee te brengen in een doosje. De vuilbak voor restafval zal een weekje verdwijnen en enkel koeken in een doosje mogen mee naar de speelplaats.
Hierdoor zullen we proberen de afvalberg een stukje kleiner te maken.
Natuurlijk is het ook de bedoeling dat we hiervoor verder ons best doen tijdens de rest van het schooljaar.
 


Natuurgroeten,

De leerkrachten

0 reacties :

Jaarthema 2021-2022

Jaarthema 2021-2022

Brieven ouders

Verloren voorwerpen

Info en brochures externen

Wij zijn een kraantjeswaterschool!

Inschrijvingen schooljaar 2022-2023

Inschrijven geboortejaar 2020
Na de herfstvakantie start de voorrangsregeling voor de broers/zusjes die geboren zijn in 2020. Deze voorrangsperiode loopt tot 7 maart 2022. De inschrijvingen staan vanaf 7 maart open voor iedereen.


Gelieve in de voormiddag tijdens de schooluren langs te komen of voorafgaand een afspraak te maken.


Instapdatum berekenen kan via de volgende site: https://www.onderwijs.vlaanderen.be/bereken-de-instapdatum-voor-je-kleuter

KALENDER

Mogelijk gemaakt door Blogger.

SCHOOLMENU

Blog Archive

Schoolinfo

VBS Heilig Hart
Tuinstraat 21
8530 HARELBEKE
056 72 43 45
info@vbsheilighart.be
directie@vbsheilighart.be

CLB