woensdag 5 december 2012

Vorige week nam Laura Demessemaeker het vijfde leerjaar A voor een weekje over. In de wero-lessen  namen de leerlingen de teletijdsmachine en keerden terug in de tijd. Haar tante, die een hele tijd geleden nog op onze school heeft gezeten, vertelde over haar schooltijd op onze school. Ze schreef toen nog  met een griffel op een lei. De klassen werden nog verwarmd met een kachel die brandde op steenkool. Een lange broek dragen was uit den boze want iedereen moest een rok tot onder de knie dragen. Als straf moest ze wel eens 100 keer dezelfde zin schrijven. Er zaten geen jongens in de klas.Iedereen kwam te voet naar school en niemand kon 's middags op school blijven. Soms moesten ze wel om 7 uur 's morgens naar de mis  zonder eerst te ontbijten want je moest 'nuchter' naar de communie gaan.  Er was ook een Franse school waar de rijkeren hun kinderen stuurden om later naar de kostschool te gaan. De leerlingen luisterden met open mond en beseften terecht hoe beter en leuker het nu wel is op school.
Ook trokken we naar het museum van Peter Benoit. Onderweg moesten de leerlingen foto's herkennen 'uit de oude doos'. In het museum leerden ze hoe het leven was in een eenvoudig huisje van de 19e eeuw.
Daarna volgde nog een interactieve powerpointvoorstelling waar de leerlingen via info en filmpjes nog meer vernamen over vroeger.
Tot slot maakten ze nog met klei voorwerpen uit de tijd van toen. De krantenartikels, die de leerlingen schreven, werden verwerkt in heuse krant.
Laura, proficiat met je succesvolle stage !

0 reacties :

Jaarthema 2021-2022

Jaarthema 2021-2022

Brieven ouders

Verloren voorwerpen

Info en brochures externen

Wij zijn een kraantjeswaterschool!

Inschrijvingen schooljaar 2022-2023

Inschrijven geboortejaar 2020
Na de herfstvakantie start de voorrangsregeling voor de broers/zusjes die geboren zijn in 2020. Deze voorrangsperiode loopt tot 7 maart 2022. De inschrijvingen staan vanaf 7 maart open voor iedereen.


Gelieve in de voormiddag tijdens de schooluren langs te komen of voorafgaand een afspraak te maken.


Instapdatum berekenen kan via de volgende site: https://www.onderwijs.vlaanderen.be/bereken-de-instapdatum-voor-je-kleuter

KALENDER

Mogelijk gemaakt door Blogger.

SCHOOLMENU

Blog Archive

Schoolinfo

VBS Heilig Hart
Tuinstraat 21
8530 HARELBEKE
056 72 43 45
info@vbsheilighart.be
directie@vbsheilighart.be

CLB