dinsdag 18 december 2012

Muzische namiddag De leerlingen van de bovenbouw die 'drama' als activiteit kozen, werkten rond het kerstverhaal. Na een opwarmertje luisterden ze naar het kerstverhaal. Daarna moesten ze achterhalen welk personage op hun voorhoofd gekleefd was. Dit was meteen de rol die ze vervulden bij het uitbeelden van het kerstverhaal. Daarna kregen ze in groepjes de opdracht om een tafereel uit het kerstverhaal in een 'tableau vivant' ( een levend standbeeld) om te zetten. Kan jij op de foto's raden welk tafereel ze uitbeelden ?

0 reacties :

Jaarthema 2021-2022

Jaarthema 2021-2022

Brieven ouders

Verloren voorwerpen

Info en brochures externen

Wij zijn een kraantjeswaterschool!

Inschrijvingen schooljaar 2022-2023

Inschrijven geboortejaar 2020
Na de herfstvakantie start de voorrangsregeling voor de broers/zusjes die geboren zijn in 2020. Deze voorrangsperiode loopt tot 7 maart 2022. De inschrijvingen staan vanaf 7 maart open voor iedereen.


Gelieve in de voormiddag tijdens de schooluren langs te komen of voorafgaand een afspraak te maken.


Instapdatum berekenen kan via de volgende site: https://www.onderwijs.vlaanderen.be/bereken-de-instapdatum-voor-je-kleuter

KALENDER

Mogelijk gemaakt door Blogger.

SCHOOLMENU

Blog Archive

Schoolinfo

VBS Heilig Hart
Tuinstraat 21
8530 HARELBEKE
056 72 43 45
info@vbsheilighart.be
directie@vbsheilighart.be

CLB