dinsdag 20 november 2012

Verslag 2de vergadering leerlingenraad.


Verslag  2de vergadering leerlingenraad 25 oktober 2012.
1.       Evaluatie radio
 •  Alles loopt vlot.  Goede taakverdeling
 • Joren problemen met stick.  Salma gaat dit oplossen. 
 •  Nieuwe liedjes via youtube.
 • Goed, ook liedjes voor de kleuter·
2.       fluohesje
 •  1La -->Salma
 • 1Lb--> Salma
 • 2LA--> Sean
 • 2LB--> Alaya
 • 3LA--> Thomas
 • 3LB--> Alaya
 • 4LA--> Thomas 
 •  5LA--> Joren
 • 5LB--> Joren
 • 6LA--> Alexander
 Resultaten aan het bord in de gang. Waar meedelen?
Bij de 2de bel wordt er geteld/ geen fluohesjes meer uithalen uit boekentas of kapstok.
Beloning die er aan verbonden is? Uitstap? 

3.       Nieuwe zaken die we dit schooljaar willen doen
 •  Tutti Frutti ( elke dag controle met lijst?, beloning met uitstap,…)
 • Kasteeltje bekijken. Vervangen of wegdoen.
 • Schommels op de speelweide, ook voor de leerlingen van het lager.
 • Afspraken refter zijn verschillend onder elkaar.
 • Een vaste volgorde om te gaan eten. Altijd de laatste om aan te schuiven.
 • Tijdens de middag zijn er andere afspraken op de speelweide als tijdens de speeltijd.
 • Er is een gat in de afsluiting
 •  Mascotte op school in de vorm van een hart.
 • Kleurenweek week wanneer?
 • Muziekbus op school en ideeënbus in plaats van in de klas op de speelplaats?  -->  Salma maakt nieuwe briefjes voor de muziekbox

0 reacties :

OPB 2019

KALENDER

SCHOOLMENU

INSCHRIJVINGEN SCHOOLJAAR 2018-2019

De voorrangsperiode voor broers en/of zussen alsook kinderen personeel van het geboortejaar 2016, is gestart op maandag 6 november 2017. Inschrijvingen kunnen enkel plaats vinden na telefonische afspraak met het secretariaat of de directie.

Kinderen van dit geboortejaar die niet van deze voorrangsperiode genieten, kunnen pas ingeschreven worden vanaf de eerste schooldag van maart. Onze inschrijvingen starten op maandag 5 maart 2018, vanaf 8u00. Hiervoor wordt er ook best een afspraak gemaakt met het secretariaat of de directie. Er is ook nog een info-avond op dinsdag 6 februari 2018 van 17u30 tot 19u30.

ZOEKEN

Mogelijk gemaakt door Blogger.

Blog Archive