dinsdag 20 november 2012

Verslag 2de vergadering leerlingenraad.


Verslag  2de vergadering leerlingenraad 25 oktober 2012.
1.       Evaluatie radio
 •  Alles loopt vlot.  Goede taakverdeling
 • Joren problemen met stick.  Salma gaat dit oplossen. 
 •  Nieuwe liedjes via youtube.
 • Goed, ook liedjes voor de kleuter·
2.       fluohesje
 •  1La -->Salma
 • 1Lb--> Salma
 • 2LA--> Sean
 • 2LB--> Alaya
 • 3LA--> Thomas
 • 3LB--> Alaya
 • 4LA--> Thomas 
 •  5LA--> Joren
 • 5LB--> Joren
 • 6LA--> Alexander
 Resultaten aan het bord in de gang. Waar meedelen?
Bij de 2de bel wordt er geteld/ geen fluohesjes meer uithalen uit boekentas of kapstok.
Beloning die er aan verbonden is? Uitstap? 

3.       Nieuwe zaken die we dit schooljaar willen doen
 •  Tutti Frutti ( elke dag controle met lijst?, beloning met uitstap,…)
 • Kasteeltje bekijken. Vervangen of wegdoen.
 • Schommels op de speelweide, ook voor de leerlingen van het lager.
 • Afspraken refter zijn verschillend onder elkaar.
 • Een vaste volgorde om te gaan eten. Altijd de laatste om aan te schuiven.
 • Tijdens de middag zijn er andere afspraken op de speelweide als tijdens de speeltijd.
 • Er is een gat in de afsluiting
 •  Mascotte op school in de vorm van een hart.
 • Kleurenweek week wanneer?
 • Muziekbus op school en ideeënbus in plaats van in de klas op de speelplaats?  -->  Salma maakt nieuwe briefjes voor de muziekbox

0 reacties :

Jaarthema 2021-2022

Jaarthema 2021-2022

Brieven ouders

Verloren voorwerpen

Info en brochures externen

Wij zijn een kraantjeswaterschool!

Inschrijvingen schooljaar 2022-2023

Inschrijven geboortejaar 2020
Na de herfstvakantie start de voorrangsregeling voor de broers/zusjes die geboren zijn in 2020. Deze voorrangsperiode loopt tot 7 maart 2022. De inschrijvingen staan vanaf 7 maart open voor iedereen.


Gelieve in de voormiddag tijdens de schooluren langs te komen of voorafgaand een afspraak te maken.


Instapdatum berekenen kan via de volgende site: https://www.onderwijs.vlaanderen.be/bereken-de-instapdatum-voor-je-kleuter

KALENDER

Mogelijk gemaakt door Blogger.

SCHOOLMENU

Blog Archive

Schoolinfo

VBS Heilig Hart
Tuinstraat 21
8530 HARELBEKE
056 72 43 45
info@vbsheilighart.be
directie@vbsheilighart.be

CLB