donderdag 27 september 2012

Mondje open, mondje toe

Wist je dat er heel wat muzikanten in onze klas zitten? Naar aanleiding van ons vorig thema hebben we een mondblazer geknutseld. Toen iedereen ermee klaar was hebben we gekende en ongekende deuntjes geblazen, de kleuters wisten van geen ophouden.Deze foto geeft alvast een beeld weer ...

0 reacties :

OPB 2019

KALENDER

SCHOOLMENU

INSCHRIJVINGEN SCHOOLJAAR 2018-2019

De voorrangsperiode voor broers en/of zussen alsook kinderen personeel van het geboortejaar 2016, is gestart op maandag 6 november 2017. Inschrijvingen kunnen enkel plaats vinden na telefonische afspraak met het secretariaat of de directie.

Kinderen van dit geboortejaar die niet van deze voorrangsperiode genieten, kunnen pas ingeschreven worden vanaf de eerste schooldag van maart. Onze inschrijvingen starten op maandag 5 maart 2018, vanaf 8u00. Hiervoor wordt er ook best een afspraak gemaakt met het secretariaat of de directie. Er is ook nog een info-avond op dinsdag 6 februari 2018 van 17u30 tot 19u30.

ZOEKEN

Mogelijk gemaakt door Blogger.

Blog Archive