zaterdag 23 oktober 2010

De 'hartjesclub'

Wisten jullie dat wij een echte club zijn?! Na veel overleg, en ten slotte met stemming werd gekozen voor de naam 'De Hartjesclub'. Andere voorstellen waren de 'zonnetjesclub' , de 'bloemenclub', en de 'stipjesclub'. En zoals in een echte club moesten we een symbool hebben, en dat werd ons clubsjaaljte.
De kleuters versierden het met hartjes. We leerden een clublied en maakten reeds twee afspraken waaraan we ons steeds proberen te houden. Samen spelen en delen, en eerlijk spelen. Hier ziet u enkele foto's.
 

0 reacties :

OPB 2019

KALENDER

SCHOOLMENU

INSCHRIJVINGEN SCHOOLJAAR 2018-2019

De voorrangsperiode voor broers en/of zussen alsook kinderen personeel van het geboortejaar 2016, is gestart op maandag 6 november 2017. Inschrijvingen kunnen enkel plaats vinden na telefonische afspraak met het secretariaat of de directie.

Kinderen van dit geboortejaar die niet van deze voorrangsperiode genieten, kunnen pas ingeschreven worden vanaf de eerste schooldag van maart. Onze inschrijvingen starten op maandag 5 maart 2018, vanaf 8u00. Hiervoor wordt er ook best een afspraak gemaakt met het secretariaat of de directie. Er is ook nog een info-avond op dinsdag 6 februari 2018 van 17u30 tot 19u30.

ZOEKEN

Mogelijk gemaakt door Blogger.

Blog Archive